Lepkościomierz – gdzie się go wykorzystuje

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga wyjątkowej dokładności i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z narzędzi wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierze – dokładny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Wiskozymetr, potocznie nazywany lepkościomierzem, to przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu – między innymi w zakładach chemicznych, przy produkcji opakowań, papieru, jak również w branży motoryzacyjnej i spożywczej. Badaniom poddawane są płyny – klej, asfalt, lakiery i żywice. W zakładach chemicznych zazwyczaj używany jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Dzięki zastosowaniu współczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest szczegółowe sprawdzenie jakości produktu, a także optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz poprawa bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Lepkościomierz – rodzaje urządzeń

Dostępne na rynku lepkościomierze składają się z sensora, mierzącego temperaturę i lepkość oraz przetwornika, do którego wysyłane są pomiary. Informacje są w następnej kolejności przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się 2 podstawowe typy lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie konstrukcją, sposobem działania oraz przeznaczeniem. Urządzenia ViscoScope wyposażone są w walec pomiarowy, który wprowadzany jest w drgania. ViscoScope sprawdza się przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Natomiast urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i używane są do diagnozowania cieczy czystych.

Copyright © . All Rights Reserved