Nowe przepisy o ochronie danych osobowych – szkolenie RODO

Wejście w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych (w skrócie RODO) to jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat. Odbiło się ono niemal na każdej branży, zmieniając sposób funkcjonowania instytucji publicznych, firm, stron internetowych, placówek medycznych i usług pocztowych. RODO, poza wieloma nowymi obowiązkami dla administratorów danych osobowych wprowadziło również dotkliwe grzywny dla tych, którzy się do nich nie dostosują – w ekstremalnych przypadkach mogą one wynosić aż 20 mln Euro. Należy zatem upewnić się, że nasza firma działa zgodnie z nowymi przepisami i w razie konieczności skorzystać ze szkolenia RODO.

Szkolenie RODO – zmiany w ochronie danych osobowych

Dla właścicieli danych osobowych (a więc między innymi użytkowników stron internetowych, klientów firm czy pacjentów przychodni) najłatwiej zauważalną zmianą jest konieczność poinformowania ich o czasie przechowywania danych, prawie do ich przenoszenia oraz celu przechowywania. RODO wymaga też od administratorów prowadzenia rejestru czynności związanych z zarządzaniem danymi i raportowania wszelkich wycieków. Ponadto poszerzył się zakres tak zwanych danych wrażliwych, do których włączone zostały także informacje genetyczne i biometryczne.

Komu potrzebne szkolenie z RODO

To zaledwie niektóre ze zmian, które wprowadziło RODO. By uniknąć ewentualnych konsekwencji, pracownicy firm stale muszą poszerzać swoją wiedzę na temat danych osobowych. Ułatwi to szkolenie RODO, w czasie którego dowiedzą się, jak bezpiecznie zarządzać wrażliwymi informacjami, którymi są dane osobowe. Szkolenie jest dostosowane do funkcji zajmowanych przez jego uczestników – może dotyczyć administrowania systemami informatycznymi lub być skierowane do inspektorów ochrony danych (IDO).

Copyright © . All Rights Reserved