Hydroizolacja – sposób na przedłużenie trwałości budynku

Skuteczne zabezpieczenie budynków przed niepożądanym wpływem wody jest ogromnie ważne. Nawet perfekcyjnie wykonany, solidny budynek, zbudowany z materiałów świetnej jakości, może zostać zniszczony na skutek działania wilgoci. Zdarzy się tak, kiedy nie dopełni się obowiązku zrobienia hydroizolacji czy też przeprowadzi te prace nieodpowiednio bądź z wykorzystaniem niskiej jakości materiałów.

Dlaczego hydroizolacja jest konieczna?

Każdy budynek narażony jest na kontakt z wodą, nie tylko wtedy, kiedy znajduje się na terenie podmokłym. Woda szkodzi zaś wszystkim materiałom budowlanym (zwłaszcza cegłom glinianym) – rozpulchnia je, dewastuje tynki i sprawia, że obiekt nie tylko prezentuje się nieestetycznie przez zawilgocone mury, ale także ulega stopniowej destrukcji. Utrudnia to jego używanie, a w niektórych przypadkach wręcz, z powodu wilgoci w pomieszczeniach, uniemożliwia ich zamieszkanie. Z oczywistych względów najbardziej narażone na destrukcyjne działanie wody są fundamenty, a to one stanowią o stabilności obiektu, dlatego ich zabezpieczenie ma szczególne znaczenie. Ponadto wilgotne fundamenty sprawiają, iż w budynku jest chłodniej. Działanie wody i wynikające z tego skutki istotnie zmniejszają także wartość obiektu, korzystniej więc zabezpieczyć się przed taką sytuacją, wykonując dobrą hydroizolację.

Hydroizolacja trwała i wytrzymała

Do zabezpieczania budynków przed kontaktem z wodą wykorzystuje się różne techniki i materiały, za każdym razem jednak, jeżeli pożąda się trwałości oraz skuteczności, trzeba zastosować produkty najlepszej jakości, oferowane przez renomowanych producentów. W przeciwnym razie po krótkim czasie konieczna może być wymiana izolacji, jej uszczelnienie bądź naprawa, a to jest kosztowne i wymaga szeroko zakrojonych prac remontowych.
Jeżeli chodzi o typy hydroizolacji, to wykonuje się hydroizolację poziomą i pionową. Ta pierwsza nie dopuszcza do wciągania wody przez ściany fundamentów, druga zaś ochrania budynek przed zewnętrzną wilgocią.

Copyright © . All Rights Reserved