Badania wysokościowe – bądź bezpieczny podczas pracy na wysokości

Za pracę na wysokości uznaje się wykonywanie czynności na wysokości powyżej trzech metrów ponad podłogą czy ziemią. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale także pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych branż. Jak wyglądają tego rodzaju badania?

Co kontrolują badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami BHP musi być wykonywana z zastosowaniem specjalnych zabezpieczeń, jest szczególnie niebezpieczna, w związku z tym badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy tego typu nie powinny wykonywać osoby mające skłonności do zawrotów głowy, cierpiące na kłopoty z równowagą bądź wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc kompletna diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma wykryć kłopoty z równowagą i błędnikiem), neurologii oraz okulistyki. Badania przeprowadza się poddając badanego prostym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. Podczas badań można też zdiagnozować schorzenia do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokościach, poddanie się im jest więc szczególnie ważne. Nie trzeba obawiać się, iż konieczne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, ponieważ istnieje możliwość wykonania wszystkich testów nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo zachowują ważność?

Badania wysokościowe należy wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie jest to jednorazowy obowiązek. Mając na uwadze, że w toku pełnienia obowiązków mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, iż taki jest obowiązek nakazany przez prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast wykonywać je rokrocznie.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved