Automatyzacja procesu windykacji – sprawdź, co potrafi robot Flobo

Tania windykacja - ta niebywała oferta Cię usatysfakcjonuje.

Jest dużo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy oferują usługi B2B, ale i przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – działania, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez windykację. Choć określenie to wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika stosowne czynności zgodne z aktualnymi aktami prawnymi. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Gdy taka forma dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wypisuje taką samą liczbę paragonów oraz faktur, prawdopodobieństwo, iż jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w ustalonym czasie z pewnością rośnie. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – poprawi terminowość spłat u swoich kontrahentów

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od klienta, ale w razie stwierdzenia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może ustawić indywidualne harmonogramy działań wszczynanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, określając m.in. przerwy między poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji dodatkowo przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, następnymi stadiami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, jeżeli wypunktowane wyżej działania nie będą skuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie wpływających należności, a po kilku miesiącach skutkuje również wyraźną poprawą terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved