Faktura ustrukturyzowana – najważniejsze informacje

Jeżeli interesujesz się Krajowym Systemem Faktur, koniecznie zajrzyj tu.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych miało pierwotnie funkcjonować już w październiku 2021 r., jednak ostatecznie właścicielom przedsiębiorstw na dostęp do Krajowego Systemu e-Faktur przyszło czekać trochę dłużej. Projekt ruszył w dniu 1 stycznia 2022 r. Po roku okresu przejściowego, w którym używanie KSeF jest nieobowiązkowe, zaczynając od roku 2023 będzie to obligatoryjne dla każdego czynnego podatnika VAT, jak i dla firm zwolnionych z podatku od towarów i usług.

Faktura ustrukturyzowana – jednakowa struktura dokumentów

Faktura ustrukturyzowana to po prostu dokument elektroniczny, który posiada precyzyjnie określoną strukturę informacji zapisanych z wykorzystaniem znaczników XML. Ten sposób kodowania praktycznie mało co mówi człowiekowi, który nie umie go rozszyfrować, z kolei dla stosownej aplikacji do wystawiania i rozliczania faktur ten dokument będzie absolutnie klarowny. Fakt, że faktury otrzymują ujednolicony format powoduje, że bez względu na to jakiego programu do księgowości użyją kontrahenci transakcji, dane będące składnikami faktury ustrukturyzowanej pozostaną odczytane w ten sam sposób. Jest to ważny postęp szczególnie dla biur rachunkowych, które dotychczas raz za razem mają do czynienia z przypadkami błędnego przeniesienia przez aplikacje księgowe informacji z faktur przesyłanych przez klientów w postaci zdjęcia faktury papierowej albo pliku PDF. Faktury ustrukturyzowane całkiem wykluczają możliwość błędu przy przenoszeniu danych z faktury przez pracownika biura rachunkowego, jak również niepoprawnego ich odczytania przez technologię optycznego rozpoznawania znaków.

Krajowy System e-Faktur – bardziej wnikliwa kontrola systemu podatkowego

Każdy przedsiębiorca stycznia 2021 r. może odebrać i wystawić faktury ustrukturyzowane przy pomocy Krajowego Systemu e-Faktur udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Dzięki KSeF przedsiębiorcy między innymi wcześniej otrzymają zwrot VAT, są zwolnieni z obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur i zyskują poprawę bezpieczeństwa rozliczeń, ponieważ mogą być pewni, że nie zgubią faktury (KSeF przetrzymuje dane o nich przez 10 lat). Z kolei Ministerstwo Finansów zdobywa narzędzie, które umożliwia dokładniejsze uszczelnienie systemu podatkowego, a więc lepiej przeciwdziała patologiom w obszarze podatku dochodowego, VAT oraz akcyzowego. Co ważne, nieodzowność stosowania KSeF nie przekreśla możliwości korzystania z zewnętrznej aplikacji księgowej, jednak musi ona zostać zintegrowana z Krajowym Systemem e-Faktur.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved