Kiedy i czy warto wystawić notę księgową na 40 euro?

Osoby prowadzące przedsiębiorstwo prędzej lub później z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku pojawienia się zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku też na 70 oraz 100 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, iż wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, jednak nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, co więcej bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje budowanych często przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. Przecież poślizg we wniesienia opłaty może być kwestią przejściowych kłopotów finansowych bądź niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Dlatego też, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych – gdzie szukać?

W chwili, gdy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro prawo mówi o nocie w euro. Wskazówki w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym powyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która wyposażona jest też w kompleksowy moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved