Kto może skorzystać z metody kasowej?

Metoda kasowa. Czytaj więcej na flobo.io.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie interesuje się czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług wynika nie prędzej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość naszych przedsiębiorców

Nieterminowość w przelewach należności nie jest rzadkością. Przedsiębiorcy często znajdują się w sytuacji, gdy są zmuszeni wiele razy dopominać się od kontrahenta uiszczenia należności za zrealizowane usługi lub dostarczone towary. Jeśli takie przypadki zdarzają się coraz częściej, nawet znakomicie działające przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić przysługujących podatków na czas i w rezultacie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez urząd skarbowy. Na szczęście mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania od kontrahenta wpłaty. Mając na względzie sprecyzowany przez prawo limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość polskich właścicieli firm, jednakże muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Gdy zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą formularza VAT-R. Konieczne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie opisanie każdej wydanej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi nie polecają średnim firmom metody kasowej?

Rozliczenie podatku VAT metodą kasową jest nieraz odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest kwestia regularnego pilnowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do dokładnego ich śledzenia, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku firm wysyłających co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Jednak już przy kilkuset fakturach monitoring wpłat przychodzących na rachunek firmowy może zajmować nawet dwie-trzy godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu i redukcję niebezpieczeństwa pomyłek przy księgowaniu, jest użycie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved