Kto może świadczyć usługę doradztwa restrukturyzacyjnego?

Nie wszystkie spółki funkcjonują z sukcesem na rynku. Nierzadko w wyniku ryzykownego zarządzania, niekorzystnych umów bądź po prostu nieprzewidzianych przeciwności losu, dług przedsiębiorstwa zaczyna rosnąć tak szybko, że rodzi się obawa o niewypłacalność w stosunku do kontrahentów czy wręcz o bankructwo przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach trzeba skorzystać z pomocy doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – jedynie z licencją od Ministerstwa Sprawiedliwości

W pierwszym miesiącu 2016 r. weszła w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne. Na mocy artykułów tego prawa nadawana wcześniej licencja syndyka przeistoczyła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym wymagania zawarte w art. 3 obecnej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: wykształcenie magisterskie, zarządzanie przez okres minimum 3 lat majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem albo jego częścią, całkowita zdolność do czynności prawnych, nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie i uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Taki egzamin przeprowadza się nie rzadziej niż co pół roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego wypełniają zadanie problemowe, a także odpowiadają na 100 pytań testowych z zakresu prawa, zarządzania, ekonomii oraz finansów, ze szczególnym uwzględnieniem procedur postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – pomoc dla wierzyciela oraz dłużnika

Prawo restrukturyzacyjne przyznało doradcom większe uprawnienia od tych, które mieli uprzednio syndycy. Syndyk podejmował działania tylko na polecenie sądu. Obecnie doradca restrukturyzacyjny może udzielać porad przedsiębiorcy na wiele miesięcy przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez wykonanie przeglądu kondycji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i znalezienie najkorzystniejszego dla danego przypadku planu działania czy przygotowanie kompletnego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może także być przedstawicielem dłużnika w rozmowach mediacyjnych z wierzycielami w toku postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, chroniąc ich interesy.

Kluczowe jest, by doradca restrukturyzacyjny potrafił w przejrzysty sposób wyjaśnić dłużnikowi jego możliwości, ponieważ restrukturyzacja to często ciężki i wielopłaszczyznowy proces. Zaletą doradcy będzie też świetna znajomość gałęzi przemysłu, w której funkcjonuje zadłużona firma, ponieważ ułatwia to przygotowanie planu restrukturyzacji czy odszukanie i przedłożenie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.

Copyright © . All Rights Reserved