Na czym polega restrukturyzacja firmy?

Jeśli przedsiębiorstwo znalazła się w poważny kryzys, zobowiązania względem wspólników rosną z każdym dniem i ogłoszenie upadłości wydaje się jedynym możliwym wyjściem, być może nadszedł czas na przemyślenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – powstrzymaj rosnące zadłużenie

Restrukturyzację można zdefiniować jako transformację spółki, mającą na celu niedopuszczenie do jej bankructwa i w konsekwencji zwiększenie jej wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy są wyraźnie bardziej nastawione na przedsiębiorców i proponują im sporo możliwości doprowadzenia do układu z wierzycielami. Same postępowania toczą się krócej niż w latach wcześniejszych i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne dają wiele pozytywnych rezultatów: pozwalają zatrzymać egzekucje komornicze, wstrzymać wykonanie niekorzystnych ugód, spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, a przede wszystkim uchować przedsiębiorstwo przed upadłością.

Cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Wymieniona powyżej ustawa definiuje 4 typy postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W tym postępowaniu to zadłużony przedsiębiorca przy udziale nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sam wskazuje, osobiście przeprowadza negocjacje z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Obowiązkiem sądu jest tu jedynie potwierdzenie układu zgodnie z wolą wierzycieli.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po opracowaniu i zaakceptowaniu spisu wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, jednak w założeniu ma prowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy dłużnikiem oraz wierzycielami. Takie postępowanie toczy się zazwyczaj do pół roku.
– postępowanie układowe, na które decydują się z reguły przedsiębiorcy zagrożeni niewypłacalnością. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres prowadzenia takiego postępowania jest częstokroć dłuższy aniżeli 12 miesięcy, bowiem w sprawach dotyczących zobowiązań spornych, to sędzia rozsądza o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– postępowanie sanacyjne, które prócz działań dążących do zawarcia układu z wierzycielami, umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równocześnie zapewnia szeroką ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednak z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy zaakcentować, iż funkcjonują ograniczenia, które mają wpływ na to, który wariant restrukturyzacji można przeprowadzić w konkretnym przypadku. Np. przyspieszone postępowanie układowe i postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć jedynie wówczas, gdy wysokość zobowiązań spornych nie przewyższa 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku konieczne jest rozpoczęcie postępowania układowego albo sanacyjnego. Czynności restrukturyzacyjne są trudne, wobec tego jeżeli decydujesz się na ich prowadzenie, ale nie wiesz, jaki rodzaj będzie właściwy dla Twojego przedsiębiorstwa, koniecznie skorzystaj z porady doradcy restrukturyzacyjnego.

Copyright © . All Rights Reserved