Badania psychologiczne kierowców – przebieg testów

Jeśli chcesz zamówić badania psychologiczne kierowców Bielsko, skieruj się w to miejsce.

Badania psychotechniczne kierowców są przeprowadzane w specjalistycznych gabinetach diagnostycznych. Są one niezwykle istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. Jak wyglądają badania i co konkretnie weryfikują? Jakie aparaty są używane do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów przewożących wartości pieniężne i egzaminatorów

Badaniom psychologicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii C+E. Do testów podchodzą też kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie uprawnień. Oprócz tego badania psychologiczne powinni przechodzić też kierowcy pojazdów uprzywilejowanych oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 roku życia są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – część teoretyczna i aparaturowa

Badanie psychologiczne składa się z 2 części. Na początku kandydaci przystępują do części teoretycznej. Na tym etapie kontrolowana jest umiejętność koncentracji, podzielność uwagi, refleks, a także cechy osobowości czy sprawność intelektualna. Osoby badane muszą między innymi odnieść się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część aparaturowa, która weryfikuje przede wszystkim widzenie przestrzenne, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. kabinę ciemniową, stereometr oraz aparat krzyżowy. Badania sprawdzają czas reakcji i polegają między innymi na weryfikowaniu, jak dana osoba radzi sobie ze wskazaniem figur po olśnieniu światłem.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved