Co powinieneś wiedzieć o projektach budowlanych?

Na tej stronie uzyskasz kompleksową pomoc profesjonalistów w dziedzinie tworzenia projektów budowlanych Kraków

Ciężko wyobrazić sobie ważniejszą inwestycję niż budowa mieszkania. Powinniśmy jednak wiedzieć, iż nie będzie to łatwe zadanie, zaś największe problemy wiążą się z dopełnieniem różnych oficjalnych spraw. W pierwszej kolejności należy otrzymać pozwolenie na budowę – zostanie ono zatwierdzone, kiedy okażemy projekt budowlany. Projekt musi być opracowany przez architekta, a jego zawartość ustalają odpowiednie ustawy. Co zatem powinien zawierać? Zachęcamy do przeczytania krótkiego tekstu.

Projekty budowlane – wymogi

Najważniejszą częścią projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Plan musi być opracowany na odpowiedniej mapie zatwierdzonej przez geodetę i zawierać układ istniejących i planowanych budynków , a także instalacji elektrycznych i wodociągowych. W planie zagospodarowania muszą być zawarte także informacje o punkcie przechowywania śmieci, rozmieszczeniu roślin czy płocie. Projekty budowlane powinny poza tym zawierać projekty wznoszonych obiektów, a często również informacje od podmiotów dostarczających media. W niektórych przypadkach konieczne będzie także zawarcie wyników badań podłoża.

Po co są projekty budowlane?

Jak wcześniej wspomnieliśmy, projekty budowlane będą niezbędne byśmy mogli otrzymać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, iż rozpoczęta budowa powinna odbywać się w myśl planu określonego w tym dokumencie, a wszystkie niedopatrzenia będą powodem jej nieodebrania.

Lokalizacja:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved