Gdzie zamówić usługę sprzątania strychów i piwnic?

Niektóre śmieci nie powinny trafić do zwykłego kosza na odpady komunalne. Powody tych ograniczeń bywają rozmaite – niekiedy śmieci przekraczają akceptowalne rozmiary, innym razem nie jest to zgodne z wprowadzonymi w naszym kraju aktami prawnymi. Co zrobić z takimi kłopotliwymi odpadami? Powinniśmy przewieźć je do najbliższego PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. We wszystkich gminach musi funkcjonować jeden PSZOK, chociaż w najsilniej zaludnionych miastach możemy niekiedy wybrać jeden z kilku punktów. To jednak rozwiązanie dostępne jest wyłącznie dla osób, które mają dużą ilość niezagospodarowanego czasu i własny samochód odpowiednią ilością wolnego czasu i swoim samochodem. Reszta najlepiej zrobi, decydując się na wypożyczenie kontenera na odpady.

Sprzątanie strychów oraz renowacje – kiedy zamówić kontener?

W trakcie przeróżnego typu robót generowane są niestandardowe odpady. Przeważnie są to remonty mieszkań i przebudowa domu – idzie z reguły o pokaźne wolumeny gruzu, ale też opakowań po materiałach budowlanych. Wypożyczenie kontenera jest także idealnym wyjściem, jeżeli chcemy sprzątać strych – w takim przypadku pomieścimy w nim wszystkie nieprzydatne od wielu lat zepsute urządzenia, stare meble oraz sprzęty. Sprzątanie strychów czy roboty budowlane staną się jeszcze mniej uciążliwe, jeżeli z okna mieszkania do kontenera podłączymy specjalny zsyp, który umożliwi bezpieczny transport odpady bez konieczności częstego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Komu powierzyć wywóz odpadów i sprzątanie strychów bądź piwnic?

Sprzątanie strychów, ale też kontenerowy wywóz różnorodnych śmieci, to usługi oferowane m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zaopatruje się klienta w kontener o pożądanej kubaturze, który ten w okresie wskazanym w umowie może wypełnić zalegającymi meblami bądź odpadami budowlanymi. Kontener jest następnie odbierany z posesji, a zgromadzone śmieci transportowane są do punktu, w którym zostaną legalnie przetworzone zgodnie z prawem.

Copyright © . All Rights Reserved