Hydroizolacja – dlaczego jest ważna i komu ją powierzyć?

W toku budowy każdego obiektu, bez względu na to czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania trzeba zadbać o poprawne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przeniknąć do niepoprawnie bądź w ogóle niezabezpieczonych murów obniży ich solidność i potencjał izolacji cieplnej, a także doprowadzić do rozkwitu chorobotwórczych grzybów i pleśni.

Które części budowli należy zabezpieczyć hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą głównie balkony, piwnice, fundamenty, dachy i tarasy zielone, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi lub wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z specjalistami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują ochrony przed wilgocią i jakiej techniki warto użyć w stosunku do poszczególnych segmentów konstrukcji. Przykładowo, na betonowej ścianie fundamentowej wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Natomiast tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, by każda warstwa miała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. W podobny sposób hydrolizuje się także balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Ważne jest, by planowanie hydroizolacji, zlecić profesjonalnej ekipie, posiadającej długoletnie doświadczenie w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, inwestorzy i generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze ekspertami w czasie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów zielonych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem taśm PVC, taśm dylatacyjnych, uszczelek pęczniejących czy węży iniekcyjnych. Natomiast na zlecenie zarządców istniejących budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. naprawą, inwentaryzacją oraz uszczelnieniem przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, uszczelnieniem podszybii windowych oraz wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.

Copyright © . All Rights Reserved