Jakie zlecenia przyjmie prywatny detektyw?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w przypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne również dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy pracownik korzystający z L-4 faktycznie nie jest w stanie pracować albo czy informacje zawarte przez niego w CV nie zostały zakłamane. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności powinien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu jakich problemów może być pomocny.

Prywatny detektyw – zawód tylko z licencją

Nie każdy może pracować jako prywatny detektyw. Aby legalnie pracować w tym zawodzie, należy posiadać stosowną licencję, która wydawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby przystępujące do egzaminu muszą też spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji, obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej i minimum średniego wykształcenia. Wymogiem jest także niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, osoby starające się o licencję detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywów?

Większość zadań, które realizują detektywi dotyczy różnego typu spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi jeśli mamy podejrzenie, iż nasz towarzysz życia nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam także określić faktyczną wysokość dochodów byłego małżonka, co jest bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.

Copyright © . All Rights Reserved