Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków, znajdziesz na tlumaczalnia.pl

Ubiegłe lata to czas przypływu do naszego kraju studentów i pracowników ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także duży odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do podjęcia studiów lub pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Białorusi, Kazachstanu, Rosji bądź Ukrainy. Należą do nich m.in. akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. W związku z tym, aby wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna i posiadanie obywatelstwa UE.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved