Osuszanie domu – jak pomogą Ci specjaliści

Nawet gdy budynek ustawiony jest na terenie, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, niewykluczone jest zagrożenie, że z czasem ściany będzie penetrować woda. Może się to zdarzyć również niespodziewanie z powodu podtopienia albo w wyniku zalania przez nieszczelną instalację hydrauliczną, a czasem pojawienie się wilgoci przebiega stopniowo na skutek osłabionej lub błędnie wykonanej hydroizolacji ścian.

Osuszanie fundamentów – w pierwszej kolejności identyfikacja przyczyn

Wilgotne ściany nie świadczą od razu, iż budowla nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba zacząć od znalezienia przyczyn tworzenia się wilgotnych zacieków. We wnętrzach takich jak niewietrzone piwnice, kuchnie i toalety pojawiająca się na murach pleśń jest często następstwem przecieków z uszkodzonego tarasu albo dachu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają zastosowania jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania ścian, ocieplenia murów, osuszania kondensacyjnego, zastosowania powłok paroszczelnych albo poziomych blokad przeciwwilgociowych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty i ściany budynków lub gdy doszło do zalania w wyniku powodzi (względnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już zadaniem dla fachmanów z zakresu hydroizolacji.

Różne metody osuszania murów

Eksperci, którzy mają obszerne kwalifikacje w osuszaniu ścian zarówno budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoje działania od diagnozy przyczyn zawilgocenia i kondycji podmokłych ścian. Stanowi to bazę do wskazania odpowiednich metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i odpadają, a na murach wykwitają zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym penetrowaniem wilgoci przez mury. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda wspina się wysoko – nieraz wręcz na parę metrów. Zdarza się to nierzadko, w szczególności w starych budynkach, jakkolwiek można to naprawić odtwarzając izolację poziomą ścian, która zablokuje wznoszenie się wody ku górze. Następnym etapem, oczywiście po należytym przygotowaniu murów, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie domów polega niekiedy przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem doświadczonej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej części ścian fundamentowych, pozbycie się zdegradowanej papy termozgrzewalnej, izolacji bitumicznej czy mat bentonitowych, a następnie nałożenie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. Nierzadko potrzebne będzie także odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją innych części budowli, jak płyty żelbetowe posadzkowe, dylatacje oraz przepusty rur.

Copyright © . All Rights Reserved