Usługa tłumaczenia tekstów – co rzutuje na jej ostateczny koszt?

Potrzebujesz szczegółowych wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego? Skieruj się na https://tlumaczalnia.pl/ceny/

Dzięki otwarciu się naszego kraju na rynki z całego świata zwiększył się popyt na usługę przekładu. Codziennie tłumacze przygotowują tysiące specjalistycznych i zwykłych translacji na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, że w internecie bez trudu da się znaleźć bezpłatne platformy oferujące translację, wciąż nie wyręczą one wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich wiedzy jest nieraz niezbędne, przykładowo jeśli musimy dostarczyć poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach próbujemy z grubsza obliczyć koszt przekładu. Co wobec tego wpływa na cenę tłumaczeń?

Termin realizacji, język, rodzaj tłumaczenia – to wpływa na ostateczny koszt usługi

Na to ile finalnie będzie kosztowało cię tłumaczenie tekstu wpływ mają wyszczególnione poniżej elementy:
1. Język, z którego bądź na który pragniemy przetłumaczyć dokument. Przekład z popularnych języków germańskich (niemiecki, holenderski) albo romańskich (francuski, hiszpański) będzie z reguły tańszy niż tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (między innymi rosyjskiego, ukraińskiego, słoweńskiego).
2. Kierunek przekładu. Przekład z innego języka na język polski jest tradycyjnie o wiele tańszy aniżeli tłumaczenie na język obcy.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia lub tematy, których dotyczy dokument. Przekład opracowań medycznych, prac dyplomowych czy dokumentów handlowych kosztuje więcej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla danej branży, ale też stosowną wiedzę, by właściwie zinterpretować tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie niewybaczalnych pomyłek.
4. Termin ukończenia tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy przygotować się na wyższe ceny.

Przekład zwykły a poświadczony

Należy podkreślić, iż przekład wszelkiego rodzaju dokumentów jak prawo jazdy albo świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, bowiem tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, gdzie zaznacza czy przekład wykonano z kopii, oryginału bądź odpisu, a także nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli przeważnie mają stały cennik za translację popularnych świadectw i dokumentów tożsamości, z kolei w razie niezbędności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się od objętości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, podczas gdy w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]

Copyright © . All Rights Reserved