Krakowska Kancelaria – rozwody, separacje, alimenty

Prawo rodzinne jest jeden z głównych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najpopularniejsze sprawy z jakimi zgłaszają się do nas Klienci to sprawy o rozwód oraz alimenty, aczkolwiek mamy ogromne doświadczenie też w prowadzeniu spraw związanych z uregulowaniem kontaktów, ojcostwem i macierzyństwem czy władzą rodzicielską.

Separacje, alimenty, rozwody – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególna sfera prawa, gdyż prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od prawnika nie tylko znajomości przepisów, ale w głównej mierze odpowiedniej postawy w stosunku do Klienta, który powierza nam swoje prywatne sprawy. W trakcie prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy nastawieni na bieżący kontakt z Klientami i prowadzenie ich przez poszczególne stadia sprawy w najmniej bolesny dla nich sposób. Naszym celem jest dostosowanie się do oczekiwań Klientów zwłaszcza w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – metoda działania prawnika

Prowadzenie spraw rodzinnych rozpoczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem poprzez osobiste spotkanie lub rozmowę telefoniczną albo przez Skype. To wtedy staramy się zebrać maksymalną ilość informacji dotyczących sprawy, a także poznać osobę, w imieniu której będziemy działać przez najbliższych kilka miesięcy. Kolejne etapy naszej pracy to przygotowanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem oraz innymi podmiotami, takimi jak mediatorzy. W toku prowadzenia każdej sprawy zawsze dążymy do znalezienia możliwości na jej ugodowe zakończenie. Takie podejście wynika z faktu, iż wiele konfliktów ma swoje podłoże w ogromnych emocjach, a pełnomocnik, jako osoba neutralna, nie jest pod ich wpływem i rozpatruje sprawę jedynie z punktu widzenia prawa.

Copyright © . All Rights Reserved